Інформація про компанію

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Вина та алкогольні напої світу»

Код ЄДРПОУ: 44187124
Індивідуальний податковий номер: 441871206256
Є платником податку на додану вартість.

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями №6250308202201000.